AÇIK ÇAĞRI

2007-2008′de ctrl_alt_del işitsel sanat festivali, NOMAD tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi – MİAM ile işbirliği çerçevesinde, garajistanbul, İstanbul Teknik Üniversitesi – MİAM, santralistanbul/Bilgi Üniversitesi ve Babylon’da gerçekleştirilecek. ctrl_alt_del 2007-2008 Açılış Konseri, Performanslar Dizisi (canlı), Atölye Çalışmaları, Paneller, Açık Çağrı, Alan Çalışmaları/Atölyeler, Sergi, Radyo Programları, Basılı ve CD Yayınlarını kapsamaktadır. Festivalin kavramsal teması 'doğada yön bulma sporu'na da referansla "uzaktan yön bulma"dır. Türkiye’deki işitsel sanata adanmış tek festival olan ctrl_alt_del, 2003 ve 2005 yıllarında yoğun bir ulusal ve uluslararası ilgi görmüştür. Eylül 2007-Nisan 2008 arasında yer alacak üçüncüsü için, ilginç, provokatif, deneysel ve gelişkin işler aranmaktadır. Gelen yapıtlardan 5 adedi Jüri tarafından seçilerek, ctrl_alt_del sırasında sunulacaktır.

JÜRİ

Georg Dietzler
Paul Devens
Murat Ertel
Eran Sachs
Hassan Khan
Scanner
Istanbul Teknik Üniversitesi - MİAM (Pieter Snapper and Can Karadoğan)
NOMAD (Emre Erkal, Erhan Muratoğlu, Başak Şenova)

TEMA

“Uzaktan orienteering” en basit tanımıyla karmaşık bir coğrafyada, kendi içeriğimizi kendi inisiyatifimiz üzerinden üretebilmeyi anlatır. Örneğin kentin yeniden radikal programlanmasını hedefleyen çalışmalar için de “uzaktan orienteering” ctrl_alt_del başvurularının yönlendiği temel süreç olabilir.

Entellektüel bir tartışma ve anlayış zemini oluşabilmesi için sunulan yapıtların aşağıdaki konularla uyumlu olması aranmaktadır:

1. yön bulmak için ses ya da yönelim olarak ses
2. uzaktan sesler ya da mekansal bağlamda ses
3. kültürel tahribat ve ses

İSTENENLER

1. 4 dakikayı geçmeyecek BİR adet parça, Audio CD formatındaki iki CD (orijinal + yedek kopya) ile teslim edilecektir.
2. Katılımcının ve işlerinin adı bu CD üzerine kalıcı bir kalem ile yazılmış olmalıdır.
3. Bir A4 üzerinde katılımcının adı, işlerinin adı, adresi, e-posta ve telefon numaraları zarfa eklenmelidir.
4. Tamamen katılımcının isteğine bağlı olarak, 1 sayfayı geçmemek koşulu ile bir açıklama, anlatım ya da izlenim metni sunulabilir. Bu metinler değerlendirme sırasında kullanılmayacak, ancak daha sonraki aşamalarda kullanılabilecektir.

Başvuruların 20 Temmuz 2007 tarihine kadar
Başak Şenova, PK 16 Suadiye 34741 İstanbul, Türkiye
adresine ulaştırılmış olması gerekmektedir.

İLAN

Seçilen parçalar ve isimler Ağustos ayının sonlarında
http://www.nomad-tv.net/ internet adresinde ilan edilecektir. Tüm CDler NOMAD arşivinde kalacaktır.


click here for the previous edition of ctrl_alt_del
ayrıntılarıyla daha önce gerçekleşen ctrl_alt_del projeleri


OPEN CALL

In 2007-2008, ctrl_alt_del will be realized by NOMAD in cooperation with Istanbul Technical University – MIAM. Venues will be garajistanbul, Istanbul Technical University – MIAM, santralistanbul/Bilgi University, and Babylon. ctrl_alt_del will include Opening Concert, Performance Series (live), Workshops, Panels, Presentations, Open Call, Field Studies/Workshops, Exhibition, Radio Programmes, Publication and CD release. The theme of ctrl_alt_del, in 2007 and 2008, will be “remote orienteering”. As the first dedicated sound art festival in Turkey, ctrl_alt_del enjoyed a great deal of international publicity in 2003 and 2005. For the third ctrl_alt_del will start in September 2007 and will continue till the end of April 2008. We are now looking for interesting, provocative, subversive, experimental and sophisticated works. 5 pieces will be selected by the jury and will be presented during ctrl_alt_del.

JURY

Georg Dietzler
Paul Devens
Murat Ertel
Eran Sachs
Hassan Khan
Scanner
Istanbul Technical University - MIAM (Pieter Snapper and Can Karadogan)
NOMAD (Emre Erkal, Erhan Muratoglu, Basak Senova)

THEME

The practice of “remote orienteering” suggests generating content and schematics in our conduct. Equally applicable for radical means of urban subversion, “remote orienteering” is the key process which the entries of ctrl-alt-del should be directed.

The pieces are asked to be compliant with the following subjects in order to create an intellectual climate of comprehension and discussion:

1. sounds for orientation, or sound as orientation.
2. distant sounds or sound in spatial contexts
3. sound and cultural subversion

SUBMISSION MATERIALS

1. Two audio CD’s (original and a copy) of only ONE piece is the format of the submission. Piece will not be more than 4 minutes long. Projects which rely on specific visual documentation can be submitted on a DVD, but in any case clip should not be longer than 4 minutes.
2. The name of the participant and the name of the piece(s) should be written on this CD with a permanent marker.
3. An A4 size page with name, address, e-mail and telephone number of the participant, and the names of the piece will be submitted.
4. An optional, separate A4 size page with a description, clarification or reflection could be submitted depending completely on the desire of the participant. These optional documents will not be used for evaluation, but they could be used in later stages.

The works should be at the below mailing address before the 20th of July, 2007:
Basak Senova PK 16 Suadiye 34741 Istanbul, Turkey

ANNOUNCEMENT

Selected works and their owners will be announced in late August 2007 on the NOMAD website:
http://www.nomad-tv.net/

All of the submitted material will be kept in NOMAD archive.